Posted on

Programátorská challenge č. 2

Napište program Telegram. Program z české věty odstraní diakritiku a zkonvertuje výsledek do Morseovy abecedy. Současně umožní při zadání Morseova kódu převést čárky a tečky zpět na text (bez diakritiky).

Detaily zadání:

Zadání textu nebo Morseova kódu proběhne uživatelsky přes standardní vstup IDE rozhraní.
Délka textu pro převedení je omezena na větu o maximálně 80 znacích. Vycházíme při tom z průměrné délky telegramu, která je historicky dohledatelná.
Program by měl kromě písmen počítat i s číslicemi. Oddělovače a interpunkční znaménka vynechejte.

Pro účely výpisu do konzole i zadání kódu ke zpětné konverzi:
Čárky reprezentuje znak:
Tečky reprezentuje znak: *
Oddělovač znaků: /

Při zpětné konverzi ošetřete případné chyby na neexistující znaky i délku výsledné zprávy. Chyby v zadaném kódu vypište na standardní výstup.

Jazyk:
Tentokrát vás nechceme příliš limitovat, takže necháváme volnější pravidla ohledně jazyka. Na výběr máte (podobně jako v našem IDE):
C, C++, C#, Java, Python, JavaScript

Programovat můžete v rámci našeho online IDE zde.
Po vypracování programu a jeho uložení vložte vygenerovaný odkaz do soutěžního formuláře zde.

Konec soutěže:
Soutěž končí 31. srpna 2020.
Výherce bude určený na základě efektivity kódu a rychlosti jeho odevzdání od spuštění soutěže.

Ceny pro výherce:
1. místo: 21 % sleva na nákup zboží na programator-shop.cz + karetní hra RobotiCS
2. místo: 14 % sleva na nákup zboží na programator-shop.cz
3. místo: 7 % sleva na nákup zboží na programator-shop.cz

Partnerem programátorské challenge je ADC Blackfire